Visie

“Samenwerken aan veelzijdige ontwikkeling”

Wat vinden wij van belang voor de komende jaren?  

Om nu en in de toekomst volwaardig deel te kunnen nemen aan de complexe maatschappij waarin we leven achten wij voor onze leerlingen de navolgende ontwikkeldoelen van belang.

  1. Onze leerlingen werken goed samen op basis van gelijkheid en respect. Zij getuigen van een breed cultureel bewustzijn en zijn  maatschappelijk betrokken. Daaraan verbinden zij het vermogen om goed te zorgen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.
  2. Onze leerlingen beschikken over een stevige kennisbasis doordat ze een doordacht kennisaanbod krijgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden.
  3. Onze leerlingen krijgen een veelzijdige brede ontwikkeling  waardoor ze in staat zijn om een leven lang te blijven leren vanuit een onderzoekende en creërende houding. Zij gaan evenwichtig om met mogelijkheden en beperkingen. En ze zijn zodanig digitaal geletterd dat ze verantwoord gebruik maken van moderne digitale middelen en media.
  4. Onze leerlingen ontplooien hun eigen talenten middels een goed ontwikkeld creatief vermogen.
“Samenwerken aan veelzijdige ontwikkeling”
Stichting Nutsscholen Breda
"Onze leerlingen ontplooien hun eigen talenten middels een goed ontwikkeld creatief vermogen."
“Onze leerlingen krijgen een veelzijdige brede ontwikkeling waardoor ze in staat zijn om een leven lang te blijven leren vanuit een onderzoekende en creërende houding.”
“Onze leerlingen beschikken over een stevige kennisbasis doordat ze een doordacht kennisaanbod krijgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden.”
“Onze leerlingen werken goed samen op basis van gelijkheid en respect.”