Financiën

Een gezonde financiële basis

Om ook in de toekomst onze onderwijskwaliteit te kunnen waar maken is een solide financiële basis erg belangrijk. Een goede bewaking van (toekomstige)  inkomsten en uitgaven en beheersing van eventuele risico’s is daarbij noodzakelijk.
We besteden de komende jaren aandacht aan:

• Het opstellen van een meerjaren investeringsprogramma.
• Het zorgvuldig in beeld brengen en houden van onze inkomsten en uitgaven.
• Het versterken van het financieel inzicht van de schooldirecties.
• Het beter benutten van  digitale informatie (m.b.v. het TIG-platform).
• Frequent managementrapportage (MARAP)- overleg met het administratiekantoor ten behoeve van de voortgangsrapportages aan het bestuur.
• Het verbeteren van de grip op uitgaven t.b.v. de inzet van flexibele medewerkers.
• Het zorgvuldig overzicht houden op de instroom van nieuwe leerlingen.

“Samenwerken aan veelzijdige ontwikkeling”
Stichting Nutsscholen Breda
"Onze leerlingen ontplooien hun eigen talenten middels een goed ontwikkeld creatief vermogen."
“Onze leerlingen krijgen een veelzijdige brede ontwikkeling waardoor ze in staat zijn om een leven lang te blijven leren vanuit een onderzoekende en creërende houding.”
“Onze leerlingen beschikken over een stevige kennisbasis doordat ze een doordacht kennisaanbod krijgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden.”
“Onze leerlingen werken goed samen op basis van gelijkheid en respect.”