Nieuwe algemeen directeur

Per 1 september 2019 wordt Drs. A. (Anette) de Ruiter de nieuwe Algemeen Directeur– Bestuurder van Stichitng Nutsscholen Breda.

Sinds 2004 is mevrouw De Ruiter werkzaam bij Fontys Hogeschool Tilburg en werkt momenteel als adjunct-directeur van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT).

Stichting Nutsscholen Breda wenst Anette veel succes in haar nieuwe functie.

“Samenwerken aan veelzijdige ontwikkeling”
Stichting Nutsscholen Breda
"Onze leerlingen ontplooien hun eigen talenten middels een goed ontwikkeld creatief vermogen."
“Onze leerlingen krijgen een veelzijdige brede ontwikkeling waardoor ze in staat zijn om een leven lang te blijven leren vanuit een onderzoekende en creërende houding.”
“Onze leerlingen beschikken over een stevige kennisbasis doordat ze een doordacht kennisaanbod krijgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden.”
“Onze leerlingen werken goed samen op basis van gelijkheid en respect.”