Vacature Groep 1-2 Boeimeer

    Lees de hele vacature Hier. De vacature is tot einde schooljaar 2019-2020 met uitzicht op verlenging van het contract. Van de kandidaten ...

Lees meer

Nieuwe website SNB

We hebben een nieuwe website.

Nieuwe algemeen directeur

Per 1 september 2019 wordt Drs. A. (Anette) de Ruiter de nieuwe Algemeen Directeur– Bestuurder van Stichitng Nutsscholen Breda. Sinds 2004 ...

Lees meer

Hier komt de titel van het nieuwsbericht te staan

“Samenwerken aan veelzijdige ontwikkeling”
Stichting Nutsscholen Breda
"Onze leerlingen ontplooien hun eigen talenten middels een goed ontwikkeld creatief vermogen."
“Onze leerlingen krijgen een veelzijdige brede ontwikkeling waardoor ze in staat zijn om een leven lang te blijven leren vanuit een onderzoekende en creërende houding.”
“Onze leerlingen beschikken over een stevige kennisbasis doordat ze een doordacht kennisaanbod krijgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden.”
“Onze leerlingen werken goed samen op basis van gelijkheid en respect.”