GMR

Naast de schoolgebonden MR, is er de GMR. Dit reglementair vastgesteld orgaan buigt zich over zaken die voor de vijf  Nutsscholen in Breda – Boeimeer, Burgst, Dirk van Veen, Teteringen, Hoogakker – van belang zijn.
Elke school vaardigt twee leden af.

Personeelsgeleding:

  • Esther Polhuijs – Teteringen
  • Paul Smits – Hoogakker
  • Anjo Kant – Boeimeer
  • Caroll Ann den Hartog – Dirk van Veen
  • Masja de Pender – Burgst

 

Oudergeleding:

  • Daan Santhagens – Dirk van Veen
  • Michael van Erp – Hoogakker
  • Jeroen van Rosmalen – Burgst
“Samenwerken aan veelzijdige ontwikkeling”
Stichting Nutsscholen Breda
"Onze leerlingen ontplooien hun eigen talenten middels een goed ontwikkeld creatief vermogen."
“Onze leerlingen krijgen een veelzijdige brede ontwikkeling waardoor ze in staat zijn om een leven lang te blijven leren vanuit een onderzoekende en creërende houding.”
“Onze leerlingen beschikken over een stevige kennisbasis doordat ze een doordacht kennisaanbod krijgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden.”
“Onze leerlingen werken goed samen op basis van gelijkheid en respect.”