Huisvesting

Passende huisvesting en onderwijsmiddelen

Goede en veilige schoolgebouwen en onderwijsmiddelen zijn een belangrijke voorwaarde om een stimulerende leeromgeving te realiseren. We houden dit op niveau doordat zorgvuldig onderhoud en tijdige vervanging. Dit wordt uitgevoerd door de onderwijshuisvestingscoöperatie Breedsaam waar onze stichting deel van uitmaakt.

We besteden de komende jaren aandacht aan:

De vergroting van het schoolgebouw van Nbs Teteringen en de renovatie van het Wandelakkergebouw van Nbs De Hoogakker i.s.m. de onderwijshuisvestingscoöperatie BreedSaam. Het tijdig bijstellen en uitvoeren van het meerjaren onderhoudsplan i.s.m. BreedSaam.
• Het uitvoeren van het meer-jaren investeringsplan ter vervanging van:
1. Meubilair;
2. Onderwijsleermiddelen.
• Het uitvoeren van het meerjaren investeringsplan ICT.
• Het verbeteren van het binnenklimaat in gebouwen (o.a. Kroeten en Dirk van Veen bovenverdieping).
• De “vergroening” van schoolpleinen en schooldaken, waar dat mogelijk is.
• Het versterken van de duurzaamheid van onze gebouwen, bijvoorbeeld door de plaatsing van zonnepanelen en toepassen van led-verlichting.
• Het bewaken dat de fysieke veiligheidsmaatregelen in de gebouwen op orde zijn en blijven.

“Samenwerken aan veelzijdige ontwikkeling”
Stichting Nutsscholen Breda
"Onze leerlingen ontplooien hun eigen talenten middels een goed ontwikkeld creatief vermogen."
“Onze leerlingen krijgen een veelzijdige brede ontwikkeling waardoor ze in staat zijn om een leven lang te blijven leren vanuit een onderzoekende en creërende houding.”
“Onze leerlingen beschikken over een stevige kennisbasis doordat ze een doordacht kennisaanbod krijgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden.”
“Onze leerlingen werken goed samen op basis van gelijkheid en respect.”