Communicatie

Goede communicatie

Om de samenwerking tussen de belanghebbenden van onze scholen positief en effectief te laten verlopen, willen we onze communicatiemiddelen weloverwogen inzetten met oog voor ieders betrokkenheid.

We besteden de komende jaren aandacht aan:

  • Het versterken van de samenspraak bestuur – directies – MR/GMR.
  • Het opstellen van een communicatieplan stichtingsbreed en per school.
  • Het verhogen van de kwaliteit van de diverse communicatiemiddelen.
  • Het zorgvuldig handelen t.b.v. privacy bewaking.
  • Het versterken van de communicatievaardigheden van onze medewerkers (onderling + oudergericht) ten behoeve van henzelf en onze leerlingen.
“Samenwerken aan veelzijdige ontwikkeling”
Stichting Nutsscholen Breda
"Onze leerlingen ontplooien hun eigen talenten middels een goed ontwikkeld creatief vermogen."
“Onze leerlingen krijgen een veelzijdige brede ontwikkeling waardoor ze in staat zijn om een leven lang te blijven leren vanuit een onderzoekende en creërende houding.”
“Onze leerlingen beschikken over een stevige kennisbasis doordat ze een doordacht kennisaanbod krijgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden.”
“Onze leerlingen werken goed samen op basis van gelijkheid en respect.”